Aktualita

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU

Naše škola je opět zapojena do ekologické soutěže “ PAN POPELA“.

Svázaný a zvážený papír můžete nosit k šatnám školy, případně odvézt přímo do sběrného dvora FCC Liberec-Ampérova ulice, kde nahlásíte naší školu a jméno žáka.

Papír si ve škole převezmeme a zapíšeme vždy ke jménu konkrétního žáka.

Výtěžek ze sběru bude použit na pomůcky, výtvarné materiály, odměny, atd. pro žáky konkrétních tříd.

Děkujeme za spolupráci