Aktualita

KÁMEN NA KAMENI

Ve středu 31. 5. 2023 byl pro žáky ze tříd IIIG a IVG připraven další zajímavý výukový program v Severočeském muzeu.

V úvodu žáci shlédli krátké video, ve kterém viděli, jak se postupně měnila naše planeta. Lektorka jim názorně vysvětlila, jak vznikaly vyvřelé horniny, co je to litosféra a co se pod ní nachází. Pomocí naučného filmu se žáci dozvěděli, jak vzniká pohoří, příkopy nebo zemětřesení. Ve druhé části výukového programu žáci pracovali s geologickými kladívky a v parku u muzea si vytvářeli vlastní vzorky z čediče a z melafyru. Z melafyru se žáci pokoušeli dolovat zelené pecky, které následně brousili a zjišťovali, kdo z nich má v pecce z melafyru achát nebo kašelong.

Žáci si zajímavou a poutavou formou zopakovali učivo o neživé přírodě probírané v přírodopise.