Aktualita

DEN DĚTÍ

Letošní Den dětí jsme v naší třídě oslavili návštěvou Naivního divadla a soutěžením na zahradě školy.

V Naivním divadle děti shlédly představení „Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!“, které se jim moc líbilo.

Na zahradě školy pro ně starší žáci připravili soutěžení se sedmi disciplínami, sladkou odměnou a opékáním buřtů.

Děkujeme!