Aktualita

iQFABLAB – PRÁCE SE DŘEVEM A LEASER

V pátek 12. 5. 2023 žáci z druhého stupně ZŠ ze tříd IIIG a IVG se zúčastnili programu v „chytré dílně“ využívající moderní technologie i klasické nástroje.

V iQFABLABu na žáky čekal zážitkový vzdělávací program PRÁCE SE DŘEVEM A LASER. Cílem programu bylo, aby žáci poznali jaký rozdíl je mezi rastrovou a vektorovou grafikou. Vyzkoušeli si práci s počítačovým programem, který umí rastrový obrázek převést na vektorovou grafiku a dále jej upravit, aby mohl být použit pro řezání nebo vypalování na dřevo pomocí laseru. Žáci si ověřili své počítačové dovednosti ze školy a uvědomili si, že digitální gramotnost je dnes důležitá a využitelná i při práci se dřevem.

Kromě digitálních kompetencí si žáci prověřili také svou manuální zručnost, vyzkoušeli si základní truhlářské práce (řezání, vrtání, broušení apod.) a každý si z dřevěného hranolu vyrobil stojánek na tužky.

Na hranolek byl žákům pomocí laseru vypálen obrázek nebo logo, které si žáci připravili v počítačovém programu. Žáci si ze zážitkového programu odnášeli originální stojánky na tužky, které si sami vyrobili.