Aktualita

Školní kolo Chrastavské sloky

Školní kolo Chrastavské sloky
V úterý 28. 3. 2023 se konalo školní kolo recitační soutěže Chrastavská sloka. Žáci 2. stupně se snažili
zaujmout porotu přednesem své básně. Snažili se překonat svou trému, sebevědomě vystupovat a
zúročit hodiny nácviku svých básní.
Za předvedené básně všem gratulujeme, ale vyhrát mohou jen ti nejlepší.
I. kategorie – 6. ročník II. kategorie 7. – 9. ročník

  1. místo – Vladimír Pátek 1. místo – Jaroslava Jodasová, Fabián Gábor
  2. místo – Samuel Kajaba 2. místo – Alžběta Karászová
  3. místo – Denys Lenkevych 3. místo – Jakub Klempár , Danny N.
    Matoušek
    Na hlavní soutěž Chrastavské sloky konané na TUL Liberec postupují: V. Pátek, S. Kajaba, J. Jodasová,
    F. Gábor, A. Karászová