Aktualita

Projektový den na SOŠ Jablonecká

V úterý 14. března 2023 deset žáků ze 7. až 9. ročníku se zúčastnilo projektového dne, který zorganizovala SOŠ Jablonecká v rámci projektu NAKAP LK II. Žáci a žákyně si vyzkoušeli pracovní aktivity ve dvou oborech vzdělání – v provozních službách a v oboru strojírenské práce.

Dívky pod dohledem paní učitelky odborných předmětů pracovaly ve cvičné kuchyni a pekly velikonočního motýla z piškotového těsta s čokoládovou polevou. Chlapci pracovali ve strojírenské dílně a jejich úkolem byla výroba kovového zápisu ke květině. Každý žák měl k sobě pomocníka, žáka 3. ročníku oboru strojírenské práce, který jim u složitějších činností pomáhal.

Dopoledne uteklo a práce se všem úspěšně podařila dokončit, a tak pro žáky byla na internátě školy připravena chutná polední svačina. Když se žáci posilnili, prohlédli si ostatní součásti školy, internát s mimoškolní činností, malířsko-natěračskou dílu a školu pro teoretickou výuku. Na závěr projektového dne shlédli krátký film o všech učebních oborech, které střední škola nabízí.

Cílem projektového dne bylo žáky motivovat k dalšímu studiu a dát jim prostor vyzkoušet si práci na vybraných odborných pracovištích střední školy a tím jim pomoci s výběrem budoucího uplatnění.