Aktualita

MODROBÍLÝ DEN – netradiční konec 1. pololetí

Poslední den prvního pololetí úterý 31. 1. 2023 byl pro žáky 2. stupně ZŠ trochu netradiční. První pololetí školního roku skončilo a žáci dostali možnost prakticky si ověřit své znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oblastí (český jazyk, anglický jazyk, zeměpis, přírodopis, dopravní výchova, výtvarná výchova, pracovní činnost, informatika aj.).

Týmy tvořené žáky z různých tříd procházely stanovišti, která si pro ně připravili učitelé, a na kterých kromě znalostí a dovedností žáci prověřovali také své schopnosti komunikovat a spolupracovat v týmu. V rámci aktivit byly zařazeny i činnosti, ve kterých si vyzkoušeli své praktické dovednosti s využitím polytechnických pomůcek z projektu NAKAP II.

Důležitou součástí našeho každodenního života se stávají digitální technologie, proto byla v rámci projektového dopoledne zařazena aktivita na rozvoj digitálních kompetencí, kdy žáci používali tablet a měli vytvořit jednoduchý program pro Blue-Bot robota.

Celé dopoledne rychle uteklo a na závěr dne žáci obdrželi vysvědčení za 1. pololetí.