Aktualita

Advent 1

V pátek 25. 11. otevřel pan farář Petr Chlápek čtyřtýdenní adventní projekt v naší třídě.

Po krátkém vypravování o vánočním příběhu jsme byli rozděleni do skupinek a pracovali na různých stanovištích. Po každém splněném úkolu jsme dostali jednu svíčku na adventní věnec, který jsme si později ve skupinkách vyrobili.

Projektová výuka nás baví a těšíme se na další týden.