Aktualita

Školní přebor v přespolním běhu

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se vybraní žáci z naší třídy zúčastnili školního přeboru v přespolním běhu v prostoru Lesního koupaliště. Za slunečného podzimního počasí se žáci z různých tříd naší školy vydali na trať vytyčené fáborkami. Po doběhnutí do cíle jsme si opekli buřty. Gratulujeme Kateřině Urbáškové z naší třídy za 1. místo v tomto přespolním běhu.