Aktualita

OČMO na Gollovce

V úterý 27. září 2022 si žáci 2. stupně ZŠ ověřili své znalosti a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací. Jednotlivé týmy procházely stanoviště, které si pro ně vyučující připravili (dopravní výchova, zdravověda, první pomoc, telefonní čísla IZS, vybavení kola a řadu dalších záludností). V letošním ročníku si některé své znalosti a dovednosti žáci ověřovali za podpory digitálních technologií (notebooku a tabletu).