Aktualita

iQLANDIA

Ve středu 21. září jsme měli možnost navštívit iQLandii. Navštívili jsme různé expozice. Nejvíce děti zaujal Vodní svět, kde si mohly vyzkoušet experimenty s vodou. Na vodní stěně si mohly nakreslit vodní obrazec a vyzkoušet si i interaktivní fontánu. V expozici Živly si mohly vyzkoušet simulátory různých ničivých přírodních sil. Také měly možnost v expozici Člověk otestovat pokusy na vlastním těle. Na závěr si popovídaly s robotem.