Aktualita

Inkluze má smysl, když se dělá dobře

Třída III.O na naší škole je ryze inkluzivní. Žáci jsou vzděláváni podle programu RVP ZV, tedy běžné základní školy, ale přesto jsou všichni na základě jejich specifických potřeb umístěny do této třídy zřízené podle § 16/9 školského zákona.

Letos, stejně jako v předchozím roce pokračujeme v celoroční motivační hře na indiánský kmen Navačatu. Nově zvoleným šamanem pro následující volební období byl kandidát, který nebyl na první pokus úspěšný, ale adekvátně si řekl o druhou šanci a tím voliče přesvědčil.

A právě proto se společné vzdělávání u nás daří – zaměřujeme se na rozvíjení soft skills a well being, důležitá je maximální diferenciace výuky vzhledem k individuálním potřebám každého člena týmu a skupinová práce.

Pustili jsme se také do pilotního programu nového vysvědčení, proto známky číslicí přestaly mít rozhodující vliv na celkové hodnocení „indiánů“ a všem se ulevilo. 😊 V neposlední řadě vytváří celkový koncept směřující k dosažení cíle celý tým pedagogů, kteří se na vzdělávání v této třídě podílejí.

Vždyť naším heslem je Komenského citát – „Výchova znamená učit dobré, chtít dobré a konat dobré, a to i když se nikdo nedívá.“

Rozestavení lavic měníme během dne podle plánovaných aktivit.