Aktualita

První pomoc prakticky

Ve středu 15. 6. 2022 žáci 8. ročníku šli na Střední zdravotnickou školu v Liberci, kde byla pro ně připravena praktická výuka základů první pomoci.

Když žáci dorazili na „zdrávku“ tak se rozdělili na tři skupiny a pak už pod vedením studentek 2. ročníku absolvovali praktická cvičení z oblasti první pomoci. Na modelech dospělého člověka a kojence si vyzkoušeli srdeční masáž. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, že správné provádění srdeční masáže je dosti fyzicky náročné. Na dalším stanovišti si ukázali a vyzkoušeli různé obvazové techniky se šátky a obvazy. Na třetím stanovišti žáci měli možnost vidět a vyzkoušet si pomůcky, které používají profesionální záchranáři v sanitkách (krční límec, nafukovací nosítka, nafukovací fixace horní končetiny aj.). Nakonec si vyzkoušeli transport zraněného. Během praktických cvičení se žáci seznámili také s aplikací záchranka.

Díky následujícímu videoklipu si budou žáci základy laické první pomoci určitě pamatovat – KPR