Aktualita

Den dětí na školní zahradě

3. června jsme se zúčastnili soutěží na školní zahradě. Děti plnily různé úkoly a za jejich splnění si mohly vybrat sladkou odměnu nebo malou hračku. Na stanovištích pomáhaly děti z praktických tříd. Nechybělo ani opékání vuřtů. Akce ke Dni dětí se vydařila.