Aktualita

Čarodějnice

V pátek 29. dubna 2022 se na naší škole uskutečnila „Čarodějnická olympiáda“. Žáci čtvrtého a pátého ročníku pro děti ze speciálních tříd sami naplánovali, připravili a uskutečnili různé akce. Na školním pozemku na děti čekalo šest stanovišť s úkoly. Každé dítě dostalo připravenou kartičku s napsanými úkoly, když daný úkol splnilo, naši školní pořadatelé mu na kartičku namalovali smajlíka. Jako každý správný čarodějnický učeň se snažily o co nejlepší let na koštěti mezi překážkami, hod čarodějných bobulí – míčků do kotle, skok v kouzelném pytli, chůzi v sedmimílových botách, hod košťátkem do ohnivého kruhu. Po splnění disciplín každý dostal „čarodějnický diplom“. Na závěr si všichni žáci upekli buřta. Všichni si tento den moc užili, jak naši pořadatelé, tak i soutěžící.