Aktualita

Škola hrou

V hodinách anglického jazyka se učíme a procvičujeme slovíčka, vytváříme jednoduché věty, otázky a odpovědi.

V této hodině jsme procvičovali slovíčka na téma – Moje tělo. Pracovali jsme ve skupinách, pojmenovávali jsme části lidského těla.