Aktualita

Relaxujeme

V naší škole rádi navštěvujeme snoezelen. Pobyt v něm je pro nás děti s poruchou autistického spektra příjemný. Hudba, světélka, netradiční hudební nástroje, vodní bublající válec, houpačky, optická vlákna a mnoho dalších pomůcek přispívají k vytvoření působivé atmosféry a nám se tam krásně lenoší.