Aktualita

PROJEKTOVÝ DEN

Dalším z témat projektových dní tohoto školního roku bylo téma KŮŇ.

V rámci obsáhlejšího tématu ZVÍŘATA NA FARMĚ se děti prostřednictvím projektového dne měly možnost blíže seznámit s koněm.

Prohlédly si ohradu, kde kůň běhá i stáj, kde bydlí a spí.

Viděly práci podkováře při výměně podkovy, vyzkoušely si péči o koně prostřednictvím hřebelcování, mohly si koně pohladit, zkusily ho krmit jablky a mrkvemi, a dokonce si vyzkoušely i jízdu v sedle na koňském hřbetě.

Výstupem projektového dne byly obrázky koně sestaveného z částí, které děti stříhaly, lepily a dle svých schopností opatřily i popisem zvířete.

Děkujeme panu podkováři za zajímavé a odborné informace, empatický přístup, ale i za podkovy, které každému z dětí na závěr projektového dne věnoval.