Aktualita

Školní kolo Chrastavské sloky

V úterý 29. 3. se konalo v naší škole školní kolo Chrastavské sloky, které se účastnila i naše třída. Žáci dostali za úkol se naučit krátké básně, které před porotou a diváky přednesli. Všichni žáci si své i ostatní básně moc užili a odměnou jim byl diplom a sladkost.