Aktualita

PROJEKTOVÝ DEN

Mezi celodenní aktivity naší třídy patří také PROJEKTOVÉ DNY.

Jedním z nich byl i projektový den LESNÍ ZVÍŘATA V ZIMĚ.

Děti tento den strávily v myslivecké chatě a v lese.

Prostřednictvím mnoha smyslů poznávaly zvířata a seznámily se s jejich prostředím i potřebami v zimním období.

Výstupem projektového dne byl velkoformátový objekt s lesními zvířaty u krmelce zpracovaný kombinovanou technikou.

Děkujeme odborníkům z řad myslivců za možnost navštívit jejich chatu a také za přípravu velkého množství materiálů ke smyslovému vnímání.