Aktualita

Modrý den

V pondělí 4. 4. 2022 se v rámci projektových dní a podpory Světového dne porozumění autismu konal v naší škole MODRÝ DEN pro žáky Základní školy speciální. 

Celý den byl ve znamení Šmoulů. Pro děti bylo nachystáno 7 stanovišť, na kterých plnily úkoly různých zaměření. Za splnění bylo odměnou razítko do hrací karty.

Žáci byli velice snaživí a nadšení z celé akce. Nejoblíbenější se pro naší třídu stalo stanoviště Šmouly Mlsouna – pojídání sušenky na čas.