Aktualita

Logopedie

V rámci hodin českého jazyka nechybí v naší třídě také logopedická péče.

Děti trénují rozvoj řeči a slovní zásoby, napravujeme lehké vady výslovnosti, zaměřujeme se na dechová cvičení a také cviky jazyka a rtů.

To vše se snažíme dělat zábavnou formou, čímž žáci u aktivity vydrží déle a výuka se tak stává radostí.