Aktualita

Projekt „Tajemný les“

Maximálně se snažíme, aby výuka v naší třídě byla co nejméně nuda. Vedeme žáky ke skupinové práci a adekvátnímu sebehodnocení. Nedávno jsme zařadili projekt „Tajemný les“, který byl ukázkou propojení mezi předměty. Interdisciplinární vztahy žáci ani nerozeznali, protože přirozeně balancovali na hranici mezi češtinou, matematikou i přírodní vědou.