Aktualita

Polytechnické pomůcky v matematice

Žáci 8. ročníku si mohli dnes 13. 1. 2022 jako první vyzkoušet práci s polytechnickým vybavením. V hodině matematiky si žáci prostřednictvím stavebnice MAGFORMERS Magtematika box zopakovali jak ovládají vlastnosti geometrických tvarů a zároveň si zopakovali také zlomky. Žáci už se těší jak si brzy vyzkouší i další polytechnické pomůcky, které škola obdržela formou zápůjčky z projektu NAKAP LK II.