Aktualita

Vycházka do lesa

V měsíci listopadu jsme šli na procházku do lesa. Vyrazili jsme směrem z Lidových sadů k lesnímu koupališti. Vyprávěli jsme si o zvířatech, která zde žijí, pozorovali listnaté a jehličnaté stromy, kořeny, kůru stromů, mech, pařezy. Nasbírali jsme si šišky, se kterými jsme házeli na cíl, našli jsme klacíky ve tvaru číslic. Na zpáteční cestě jsme si na zahřátí dali kakao. Z nasbíraných listů jsme později ve škole vytvořili „Podzimníčka“.