Aktualita

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE DNECH 22. A 29.11.2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do
školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Testování žáků proběhne v kmenových třídách, testování za přítomnosti zákonného zástupce proběhne v šatně u tělocvičny.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy