Aktualita

INTERAKTIVNÍ TABULE

V měsíci říjnu jsme začali využívat pojízdnou interaktivní tabuli, kterou máme nově ve škole k dispozici.

Děti si tak mohou atraktivní hravou formou procvičovat probírané učivo.

Práce na interaktivní tabuli všechny velmi baví, a proto ji zařazujeme do výuky několikrát do týdne.