Aktualita

EDUCA MY JOB

Také v letošním školním roce se žáci 2. stupně (8. ročník), zúčastnili největšího veletrhu vzdělávání a
pracovních příležitostí v ČR, letos konaného od 11.10. do 17. 10.2021. Vzhledem ke covidové situaci
žáci v rámci EDUCA WEEK 2021 zhlédli online ukázky firem Preciosa, ZOD Brniště, Denso aj., zhlédli
vysílání Studia EDUCA a vysílání vybraných středních škol. O zhlédnutých ukázkách diskutovali,
vyměňovali si informace a postřehy. Pro rodiče obdrželi žáci pozvánku na tuto akci, která je online
dostupná až do 1.3. 2022.