VIII S

Třídní učitel/ka:

Asistentky pedagoga:

Dagmar Palasczuková

Lucie Příhodová

Konzultační hodiny:

Středa 13 - 14h (po předchozí domluvě)

Pár slov o třídě:

Třídu S VIII navštěvuje 6 žáků (4 chlapci a 2 dívky), jedná se o ročník třetí, pátý, sedmý, osmý a desátý.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Škola pro život – ŠVP pro ZŠS díl II, platný od 1. 9. 2020

Výuka probíhá v tematických blocích. Práci střídáme s odpočinkem a relaxací. Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních a pohybových dovedností, rozvoj sebeobsluhy, hrubé a jemné motoriky, nácvik pracovních dovedností, procvičujeme grafomotoriku, trénujeme trpělivost při práci, zvládání změn, rádi tancujeme, zpíváme a hrajeme na hudební nástroje a milujeme pobyt venku. Využíváme různé typy vizuální podpory – konkrétní trojrozměrné předměty, fotografie, barevné obrázky, piktogramy. Socializujeme se, setkáváme se s novými lidmi, zúčastňujeme se kulturních i sportovních akcí pořádaných školou.

Naším cílem jsou spokojené děti i rodiče. Proto činnosti, metody a formy práce respektují individuální pracovní tempo každého dítěte, jeho individuální zvláštnosti i jeho potřeby.

Příspěvky třídy

ponozkovy-den
BŘEZEN
Měsíc březen jsme prožili velmi aktivně. 5. 3. oslavil Oki své dvanácté narozeninky, nechyběla ani malá...
Karneval0
ÚNOR
Masopust – párty a dobrá zábava se vším všudy. Naše třída žila v únoru masopustem. Byl ve znamení...
R
LEDEN
Měsíc leden byl pro nás nabitý sportovními aktivitami a návštěvou knihovny. 22. ledna jsme navštívili...
1 2 3