VII S

Třídní učitel/ka:

Asistentky pedagoga:

Lucie Hanzelková

Konzultační hodiny:

Úterý 14-15 hod (po předchozí domluvě)

Třídu VII S navštěvuje celkem 6 žáků – chlapců. Jedná se o sedmý, osmý a devátý ročník.

Výuka probíhá podle ŠVP odpovídající jejich zařazení:
Škola pro život – ŠVP pro základní školu speciální díl I., platný od 1. 9. 2020
Škola pro život – ŠVP pro základní školu speciální díl II., platný od 1. 9. 2020

Zaměřujeme se na vizualizaci, individuální přístup a motivaci. Kromě kmenové třídy se žáci
učí také v odborných učebnách (tělocvična, školní kuchyňka, multisenzorická místnost,
učebna ICT, logopedická místnost, školní pozemek).

Vyučování probíhá nejen v rámci vyučovacích předmětů, ale je propojováno i o další aktivity
kulturního nebo sportovního charakteru, které se uskutečňují většinou mimo budovy školy
(projektové dny na SOŠ, návštěva Krajské knihovny, iQlandie, Naivní divadlo, ZOO, bruslení
v Aréně apod.)

Příspěvky třídy

R
Bruslení a hry na ledě
Začátkem února jsme navštívili ledovou plochu ve Svijanské aréně. Bruslení a hry na ledě si kluci moc...
R
Návštěva Krajské vědecké knihovny
Ve středu 24. ledna 2024 jsme s žáky navštívili knihovnu, kde byl pro nás pro nás připraven program –...
20231221_102423
Návštěva trampolínového centra
V pondělí 22. ledna proběhla v trampolínovém centru Urban Jump Arena akce „Den pro zdraví“. Akce byla...
1 2 3 6