VII S

Třídní učitel/ka:

Asistentky pedagoga:

Lucie Hanzelková

Konzultační hodiny:

Úterý 14-15 hod (po předchozí domluvě)

Třídu VII S navštěvuje celkem 6 žáků – chlapců. Jedná se o sedmý, osmý a devátý ročník.

Výuka probíhá podle ŠVP odpovídající jejich zařazení:
Škola pro život – ŠVP pro základní školu speciální díl I., platný od 1. 9. 2020
Škola pro život – ŠVP pro základní školu speciální díl II., platný od 1. 9. 2020

Zaměřujeme se na vizualizaci, individuální přístup a motivaci. Kromě kmenové třídy se žáci
učí také v odborných učebnách (tělocvična, školní kuchyňka, multisenzorická místnost,
učebna ICT, logopedická místnost, školní pozemek).

Vyučování probíhá nejen v rámci vyučovacích předmětů, ale je propojováno i o další aktivity
kulturního nebo sportovního charakteru, které se uskutečňují většinou mimo budovy školy
(projektové dny na SOŠ, návštěva Krajské knihovny, iQlandie, Naivní divadlo, ZOO, bruslení
v Aréně apod.)

Příspěvky třídy

Vector illustration jogging people
Sportovní dopoledne v Příhrazech
Dne 14. září jsme se autobusem vydali na výlet do Příhraz. Za slunečného počasí žáci absolvovali krátký...
diplom-a4-50
Školní atletický trojboj
Dne 3. října se za slunečného počasí naše třída zúčastnila školního atletického trojboje, který začal...
krehky-jablecny-kolac-s-karamelovymi-jablky
Pečení je radost
Ve čtvrtek 5. října si naše třída v rámci pracovního vyučování upekla výborný jablečný koláč.
1 2