VI S

Třídní učitel/ka:

Asistentky pedagoga:

Lucie Merunková, DiS.

Konzultační hodiny:

čtvrtek 12 - 13
(po předchozí domluvě)

Pár slov o třídě:

Třídu VI S navštěvují 4 chlapci a 2 dívky. Jedná se o šestý, sedmý a osmý ročník.

Výuka jednotlivých žáků probíhá podle ŠVP odpovídajících jejich zařazení (Prakticky životem – ŠVP pro základní vzdělávání, platný od 1. 9. 2021 a Škola pro život – ŠVP pro základní školu speciální díl I, platný od 1. 9. 2020).

Výuka probíhá v tematických blocích. Při práci využíváme prvky projektového vyučování, prožitkového učení i strukturovaného učení. Zaměřujeme se na vizualizaci, strukturalizaci, individuální přístup a motivaci. S dětmi chodíme hodně ven a podnikáme různé sportovní a kulturní aktivity (bruslení, divadlo, ZOO, ekocentra, trampolíny a podobně). Při rozvíjení komunikačních dovedností využíváme prvky alternativní a augmentativní komunikace (systém Arasaac, český znakový jazyk, komunikační knihy…). 

U každého dítěte respektujeme jeho individuální pracovní tempo a potřeby. Trénujeme také trpělivost při práci, práci s chybou, sociální dovednosti, zvládání změn a práci s emocemi. 

Cílem je rozvoj schopností a dovedností dětí ve všech oblastech a budování co největší možné samostatnosti do budoucna. 

Příspěvky třídy

Žádné příspěvky k zobrazení