III.O

Třídní učitel/ka:

Kateřina Pšeničková, Dis.

Asistentky pedagoga:

Martina Plašilová

Konzultační hodiny:

ÚTERÝ 14-17 HOD. (po předchozí domluvě)

Jedná se o třídu zřízenou pro žáky vzdělávané podle § 16/9 odst. b Školského zákona bez minimální doporučené úrovně výstupů. To znamená, že žáci jsou vzděláváni podle výstupů běžné základní školy, ale všichni mají nárok na 3. stupeň podpory z důvodů specifických poruch učení nebo chování. 

Příspěvky třídy