II G

Třídní učitel/ka:

Konzultační hodiny:

STŘEDA 15-15:45

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Prakticky životem. Žáci si osvojují učivo v rozsahu minimální úrovně tedy nejzákladnější vědomosti a dovednosti, které budou pro svůj život potřebovat. Vyučování probíhá nejen v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, ale je propojováno a obohacováno i o další aktivity kulturního, společenského nebo sportovního charakteru, které většinou probíhají mimo školu (návštěvy Krajské vědecké knihovny, iQLANDIE, divadelních představení, ukázky řemesel, dny otevřených dveří a projektové dny na SŠ aj.).

Kromě kmenové třídy se žáci učí také na školním pozemku a v odborných učebnách (učebna ICT, tělocvična ZŠ Oblačná, školní dílna, školní kuchyňka nebo učebna pracovních činností apod.).

Příspěvky třídy

Žádné příspěvky k zobrazení

Příspěvky třídy 2022/2023

images
NISA PARK VRATISLAVICE
Poslední týden školního roku začal pro žáky 2. stupně ze tříd IG, IIG, IVG netradičně, protože byl pro...
IMG_8429-1
Program pro školy v muzeu
V pátek 9. 6. se žáci I. G a II. G zúčastnili programu pro školy v Severočeském muzeu – Workshop...
2017-09-12 bezdez vstupenka (2)
ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Bezděz, Máchovo jezero
Ve středu 7. 6. 2023 čekaly na žáky druhého stupně další zážitkové vzdělávací aktivity mimo školní lavice...
1 2 3 6