I G

Třídní učitel/ka:

Konzultační hodiny:

ÚTERÝ 10:40-11:25

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Prakticky životem. Žáci si osvojují učivo v rozsahu minimální úrovně tedy nejzákladnější vědomosti a dovednosti, které budou pro svůj život potřebovat. Vyučování probíhá nejen v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, ale je propojováno a obohacováno i o další aktivity kulturního, společenského nebo sportovního charakteru, které většinou probíhají mimo školu (návštěvy Krajské vědecké knihovny, iQLANDIE, divadelních představení, ukázky řemesel, dny otevřených dveří a projektové dny na SŠ aj.).

Kromě kmenové třídy se žáci učí také na školním pozemku a v odborných učebnách (učebna ICT, tělocvična ZŠ Oblačná, školní dílna, školní kuchyňka nebo učebna pracovních činností apod.).

Příspěvky třídy

Žádné příspěvky k zobrazení