Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Milan Novák

zástupce ředitelky - ZŠ Orlí
novak@zsorli.cz

Mgr. Jana Daňková

zástupkyně ředitelky - ZŠ Orlí
dankova@zsorli.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. et Mgr. Veronika Kadlečková

výchovná poradkyně pro ZŠ speciální
kadleckova@zsorli.cz

Mgr. Romana Richterová

vedoucí odloučeného pracoviště
ZŠ Gollova

richterova@zsorli.cz

Mgr. Iveta Šolcová

Metodik prevence
metodikprevence@zsorli.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 13-14 hod
https://www.nntb.cz/

PEDAGOGOVÉ pracoviště Gollova 394/4

Provozní zaměstnanci

Iveta Nováková

administrativní pracovník, hospodářka
novakova@zsorli.cz

Irena Novotná

administrativní pracovník, hospodářka
novotna.irena@zsorli.cz

Miroslav Skřivánek

školník ZŠ Orli

Andrea Dostálová

uklízečka ZŠ Orli+výdej obědů ZŠ Orlí

Lubomír Matoušek

školník ZŠ Gollova

Iveta Beláňová

uklízečka ZŠ Orli+výdej obědů ZŠ Orlí

Andrea Skřivánková

uklízečka+výdej obědů Gollova

Marcela Švárová

uklízečka ZŠ Orli