Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Milan Novák

zástupce ředitelky - ZŠ Orlí
novak@zsorli.cz

Mgr. Jana Daňková

zástupkyně ředitelky - ZŠ Orlí
dankova@zsorli.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Iva Kny Havranová

výchovná poradkyně pro ZŠ speciální
knyhavranova@zsorli.cz

Mgr. Romana Richterová

vedoucí odloučeného pracoviště
ZŠ Gollova

richterova@zsorli.cz

Mgr. Iveta Šolcová

Metodik prevence
metodikprevence@zsorli.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 13-14 hod
https://www.nntb.cz/

PEDAGOGOVÉ pracoviště Orlí 140/7

Mgr. Iveta Šolcová

třídní učitelka, metodik prevence
solcova@zsorli.cz

Mgr. et Bc. Alexandra Těhníková

třídní učitelka,
vedoucí metodického sdružení ZŠS

tehnikova@zsorli.cz

Mgr. Martina Lejsková

třídní učitelka, koordinátor ICT
lejskova.martina@zsorli.cz

Mgr. Iva Kny Havranová

třídní učitelka, výchovná poradkyně
knyhavranova@zsorli.cz

Mgr. Zuzana Špánová

třídní učitelka
vedoucí metodického sdružení ZŠ pro 1.stupeň

spanova@zsorli.cz

PEDAGOGOVÉ pracoviště Gollova 394/4

Mgr. Romana Richterová

třídní učitelka
vedoucí odloučeného pracoviště

richterova@zsorli.cz

Mgr. Eva Kracmanová

učitelka bez třídnictví
kracmanova@zsorli.cz

Mgr. Viktor Bábik

třídní učitel
vedoucí metodického sdružení pro 2.stupeň

babik@zsorli.cz

Provozní zaměstnanci

Iveta Nováková

administrativní pracovník, hospodářka
novakova@zsorli.cz

Irena Novotná

administrativní pracovník, hospodářka
novotna.irena@zsorli.cz

Miroslav Skřivánek

školník ZŠ Orli

Andrea Dostálová

uklízečka ZŠ Orli+výdej obědů ZŠ Orlí

Lubomír Matoušek

školník ZŠ Gollova

Iveta Beláňová

uklízečka ZŠ Orli+výdej obědů ZŠ Orlí

Andrea Skřivánková

uklízečka+výdej obědů Gollova

Marcela Švárová

uklízečka ZŠ Orli