Školská rada

Mgr. et Mgr. Veronika Kadlečková

předsedkyně školské rady
zvolena za pedagogy

Mgr. Eva Dousková PhD.

člen
delegována zřizovatelem

Josef Poddaný

člen
zvolen za zákonné zástupce
skolskarada@zsorli.cz

Mgr. Vít Šťastný

člen
delegován zřizovatelem

Alena Blabolilová

člen
zvolena za zákonné zástupce
skolskarada@zsorli.cz